Cimbrer Consulting © 2007 • opdateret 9. november 2007

 

Velkommen

...til Cimbrer Consultings nye hjemmeside.

Vi håber, at vi med disse enkle budskaber på internettet bedre kan udbrede kendskabet til arbejde med egne interne processer.

Vi håber, at vi derved kan skabe opmærksomhed omkring effektiviseringsarbejdet som middel til bedre arbejdsmiljø og som en vigtig finansieringskilde.

 

Det er Cimbrer Consultings mission at udbrede kendskabet til, hvordan processer effektiviseres. Vi har success, når vore kunder lærer at bruge procesoptimering som værktøj til effektivisering frem for besparelser og nedskæringer som middel til kortsigtet at skabe sammenhæng i økonomien.

Vores vision er at blive den foretrukne partner til optimering og effektivisering i den offentlige administration i Danmark. Ved procesoptimering vil vi skabe grundlaget for gennemførelse af begge hovedbudskaber i den politiske debat; både skattelettelser og mere velfærd.

Vi tager udgangspunkt i filosofien "Lean Thinking" og anvender værktøjer til målrettet og systematisk at identificere og eliminere spild. Vi skaber derved et kunderettet flow, som kan levere varer og ydelser i rette mængde og kvalitet og til rette tid og pris.

Vi kombinerer "Lean"-tankegangen med "Six Sigma"-værktøjer til reduktion af fejl og variation. Vi opnår herved en stærk kombination af individuelt velafprøvede og meget udbredte forbedringsværktøjer. Det er vores erfaring, at vi ved at kombinere værktøjer fra forskellige grundmodeller opnår et forløb, som let lader sig tilpasse den enkelte kunde, og således mere effektivt skaber de resultater kunden efterspørger.

 

 

Læs videre om, hvordan effektivisering & forbedring er stærke midler til at opnå succes, og om hvordan besparelser & nedskæringer hører fortiden til.